Mamablogger.nl

Mamablogger.nl is de lifestyle mamablog van Marisca. Op mamablogger.nl vind je inspiratie voor hippe moeders en mommy’s to be.

Marisca is moeder van zoontjes Milan (2010) en Floris (2017). Met mamablogger.nl wil zij een openhartig ‘feel good’ kijkje geven in haar leven en lezers inspireren met leuke DIY’s en tips.

Samenwerken met Marisca kan door middel van gesponsorde blogs, branded video’s, reviews van producten, verslagen van events en uitjes, bannering, DIY tips, etc. Kortom, alles wat hippe moeders bezig houdt! Enkele voorbeelden van eerdere commerciële samenwerkingen vind je hier:

Doelgroep

Moeders (to be) met kinderen van 0 tot 10 jaar.

Uniek bezoek p.m.

30.000

Facebook

4700

Twitter

1.600

Instagram

1700